Service & værtskab

"slå gnister" på afstand

Christina Torp, freelance konsulent og rådgiver indenfor hotelbranchen 

https://www.linkedin.com/in/christinatorp/

Tjekliste Hospitalitybranchen ”Post Corona”

Service

 • Ny SOP for hvordan vi modtager, hilser og servicerer gæsterne under trygge vilkår
 • Vurder om tiden er kommet for at åbne op for online check ind og ud
 • Bliver der øget behov for room service og minibar som er modsatrettet den tendens vi ellers har set?
 • Hvor dannes der kø og flaskehalse der udgør risici, hvordan mindskes de?  

Rengøring & Hygiejne

 • Nye standarder for niveau og hyppighed af rengøringen
 • Overvej om standarderne kan gøres til et salgsparameter
 • Tilkøbsmuligheder indenfor rengøring og hygiejne?
 • Håndsprit skal tænkes ind i de fremtidige amenities
 • I stedet for miljøhensynet med dispensere, skal vi så tilbage til små engangsflasker af hygiejnehensyn, en til hver gæst?
 • Skal hygiejnetiltag være tydeligt beskrevet og synligt for gæsterne? F.eks. skal tjenere spritte hænder i gæsternes påsyn?
 • Hvilke løse genstande på værelser eller til udlån i receptionen udgør en smittefare?

HR

 • Personalehåndbog opdateres, bla. Omkring håndtering af sygdom, hjemmearbejde, omgangsformer og personlig hygiejne
 • Overvej nye arbejdsgange og arbejdsfordelinger nu hvor alle ”vi plejer-rutiner” er brudt ned
 • Overvej om tryghed i ansættelsen og sikkerhed på jobbet skal vægtes mere i rekrutteringen
 • Overvej om der potentielt bliver ledige medarbejdere andre steder, til nogen af de stillinger, der historisk har været vanskeligt at besætte
 • Vurder om dine medarbejderes behov har ændret sig, f.eks. omkring tryghed, sociale aktiviteter og fremtidigt udviklingspotentiale, feks. ved at fremrykke MUS samtaler

F&B

 • Skal der findes en erstatning for den traditionelle buffet?
 • Vurdere om take-away fremover skal være et supplement til den eksisterende restaurationsomsætning
 • Skal restauranten møbleres anderledes og hvad bliver den fremtidige kapacitet?

Møde & Konferencemarkedet

 • Hvad er kapaciteten i jeres lokaler nu?
 • Er jeres lokaler gearet til at der måske fremover kommer færre af de store møder og flere af de små?
 • Er teknikken i jeres hus klar til den store gruppe af mødeledere der har øjnene op for de virtuelle møders muligheder, og ønsker at inddrage dette i det fysiske møde?
 • Kan vi imødekomme frygten for at samles i større forsamlinger?
 • Skal kunden betale ekstra for at få et dobbelt så stort lokale for at få mere afstand?
 • Ny og øget vejledning til vores mødebookere i hvordan afholdes sikre møder? Ny opsætning af bookingsystem

Pris & Produktmix

 • Vurdèr om tidligere opsamlet data i revenueafdelingen kan benyttes, eller er der helt nye markedsvilkår nu?
 • Skal prispolitikken ændres? Hæve eller sænke priserne?
 • Er der produkter der helt skal opgives for en periode?
 • Giver ændringerne i målgrupper anledning til at tilbyde ændrede ydelser?
 • Giver ønsker om tryghed nye produktmuligheder, f.eks. hotelværelser der har været i ”karantæne” i 72 timer?

Målgrupper

 • Overvej om tidligere fravalgte målgrupper, skal tilvælges, som erstatning for dem vi helt eller periodevist mister
 • Vurdér om dine tidligere målgrupper forventes at ændre adfærd i forhold til bestilling, afbestilling, krav til opholdet eller valg af salgskanaler
 • Giver det mening at ændre målgrupper for en periode? F.eks. indtil grænserne er åbne igen?

Salg & Markedsføring

 • Gennemgå allerede købt annoncering, er der noget der skal ændres?
 • Hvordan skal ændringer i pris, produktmix og målgrupper afspejles i den fremtidige markedsføring?
 • Skal marketingbudgettet øges eller mindskes?
 • Skal din branding på den lange bane fortsætte uændret?
 • Er der særlige tilbud, tiltag eller målgrupper der skal have en øget del af markedsføringsbudgettet i en periode?
 • Er hjemmesiden helt opdateret i forhold til de gældende forhold?
 • Har I holdt gang i aktiviteten på jeres SoMe platforme? Og hvad skal der ske under genåbningen?
 • Giver det mening at udbyde færre værelser via OTA’erne i den periode hvor de udenlandske overnatninger er så få?
 • Kan egen/fælles fokus på direkte booking i markedsføringen rokke ved OTA’ernes magtposition?

Jura

 • Vurder om afbestillingsreglerne fremover skal sikre jer bedre eller være et konkurrenceparameter i forhold til at få flere bookinger
 • Er afbestillingsregler synlige på hjemmeside, bekræftelser og onlinebooking?
 • Gennemgå alle leverandøraftalerne. Er der serviceaftaler hvor I ikke har modtaget ydelsen i en periode, kan der kompenseres herfor senere?
 • Gennemgå ordrebogen, kan det lovede afvikles, ændres eller flyttes?

 

 

FUGL LEONHARDT
Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund
Tlf.: (+45) 77 33 00 00
Powered by Emply