Vores engagerede team

Suzette Fugl

Konsulent - Hele Danmark

25 års erfarenhet från servicebranschen, både nationellt och internationellt. Jag inledde min karriär som reseledare i många utomeuropeiska länder innan jag grundade min egen incomingbyrå på Bali. När jag återvände till Danmark fick jag anställning som områdes- och försäljningschef inom ”Group och Events” på American Express. Där var jag event- och kundansvarig för Norge, Sverige och Danmark. Detta arbete ledde mig vidare till Scandic Copenhagen, där jag sedan arbetade som försäljningsdirektör.

Drömmen om att bli egenanställd föddes och jag grundade Eli & Fugl AB tillsammans med en kollega. Eli & Fugl´s huvudsakliga tjänsteerbjudanden var försäljning, tjänster, coachning och utbildning samt personalutveckling. Efter 5 år som egenanställd fick jag ett erbjudande om att bli biträdande försäljningschef på Crowne Plaza, som ingår i BC Hospitality Group.

Försäljningsjobbet följdes av en tjänst som VD för Group HR för BC Hospitality Group. Här arbetade jag målmedvetet med processeffektivisering, sammanslagningar, utbildning och trivselfrågor, utveckling och traditionellt HR-arbete.

Jag har fokuserat på att skapa framgång för den enskilda individen, vare sig det handlar om karriärrådgivning, ett nytt jobb eller att sälja rätt produkt. Jag brinner för försäljning, utbildning och undervisning och upplever att min egen inneboende rytm är väl anpassad till den hektiska turist- och servicebranschen.

Jeg har fokus på at skabe succes for det enkelte menneske, hvad enten det handler om karriere rådgivning, et nyt job eller at sælge det helt rigtige produkt – jeg brænder for salg, træning og uddannelse – og finder min naturlige rytme ligger godt op af den hektiske turist og servicebranche.

Telefon: (+45) 22 21 84 89
Emailsuzette@fuglleonhardt.dk

Connie Leonhardt

Konsulent - Hele Danmark

Jag har 16 års erfarenhet av rekrytering och karriärrådgivning, utöver framtagande av utbildningar och strategiutveckling inom egen verksamhet. Innan dess var jag verksam inom hotellnäringen i 15 år som medarbetare och chef på Hotel Landsoldaten Fredericia, Rock Hotel Gibraltar, Phoenix Copenhagen och nu senast på Hotel d`Angleterre. Dessa erfarenheter utgör hörnstenarna i min karriär på FUGL LEONHARDT. Vidare har jag löpande genomfört diverse ledarutbildningar, erhållit certifiering i testsystem, m.m. Under mer än 12 år har jag även varit knuten till och engagerad i Copenhagen Hospitality College som bl.a examinator för receptionisterna.

Jag är känd för att vara handlingsinriktad och mitt mål är att skapa långsiktiga och användbara lösningar, inte minst när det gäller matchningen mellan företag, tjänst och kandidat. Jag har alltid haft en passion för hotellnäringen, service och utbildning och vill ligga i framkant av utvecklingen. Jag är särskilt engagerad i kvalitetssäkring.

Telefon: (+45) 40 15 84 64
Emailconnie@fuglleonhardt.dk

Lone Møller

Oavsett om jag undervisar, löser rekryteringsuppdrag eller agerar rådgivare/coach, gör jag det med utgångspunkt i min bakgrund ,med 9 års erfarenhet som egenanställd affärscoach i kombination med mer än 20 års erfarenhet från hotellbranschen, bl.a. som mellanchef i 6 år och verkställande direktör i 10 år. Utöver rollen som verkställande direktör ansvarade jag för utbyggnaden av en gemensam plattform för personalutveckling för tre företag. Vidare har jag innehaft styrelseuppdrag inom utbildningssektorn samt i turism- och affärsindustrin. Mitt fokus och min energi har alltid legat på människor (relationer, kommunikation och utveckling). Under mina många år i hotellbranschen har mina tre största styrkor varit: förmågan att alltid se till att rätt person är på rätt plats; att sätta ihop en optimalt fungerande ledningsgrupp och att få hela organisationen att dra åt samma håll, tillsammans. Med dessa faktorer som utgångspunkt har jag uppnått resultat avseende kvalitet, samarbete och service.

Maria Kvist

Cand. Jur.

Jeg er uddannet cand.jur. i 2014. Under min studietid arbejdede jeg som studentermedhjælper for HORESTA, som er hotel- og restaurationsbranchens arbejdsgiver- og brancheorganisation. Der oplevede jeg, hvor fantastisk det er at arbejde med passionerede og arbejdsomme mennesker, som arbejder og kommunikerer helt anderledes.

Der er en særlig stemning ved hotel- og restaurationsbranchen – mennesker som arbejder hårdt og perfektionistisk for, at andre mennesker har det godt. Det er en stemning, som ikke findes andre steder, hvilket også er grunden til, at jeg altid er vendt tilbage, når jeg har arbejdet i andre brancher.

Jeg har en fortid som HR-jurist i BC Hospitality Group A/S, hvor jeg var med til at strømline HR-juridiske procedurer internt i koncernen i forbindelse med opkøb og frasalg af koncernens hoteller, undervisning og træning i diverse overenskomster og ansættelsesret. Yderligere fungerede jeg som sparringspartner for de forskellige afdelingsledere ifm. ansættelsesretlige problematikker. Sidenhen som kombineret HR-jurist og PA for direktøren på Kurhotel Skodsborg, hvor jeg bistod ledelsen med opgaver.

Jeg er bosat i Odense og har siden 2018  været en del af det passionerede team hos FUGL LEONHARDT, hvor  jeg varetager konsulentopgaver inden for HR-juridiske problemstillinger, træning af medarbejdere samt andre administrative og rekrutteringsrelaterede problemstillinger.

 

Stinne Bruun

FUGL LEONHARDT
Suomisvej 4
1927 Frederiksberg
Tlf.: (+45) 77 33 00 00
Powered by Emply