Mentoring

Mentoring er et gammelt begreb, som oprindeligt er kendt fra Odysseen (græsk mytologi), hvor Mentor var en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig, efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt. Mentor skulle oplære Telemakos til at blive en klog og vidende leder af bystaten. Mentor er erfarings- og vidensmæssigt overlegen i forhold til mentee, som bliver bibragt viden gennem relationen. Formen er vejledning/rådgivning, og er et langt løsere forløb, som ikke følger mentens personlige processer så tæt/hyppigt, som en coach arbejder.

Coaching stammer fra sportsverdenen og har herfra udviklet sig til at blive anvendt både i erhvervslivet og i privatlivet. Coaching handler om at få balance i livet, få afklaret et personligt dilemma eller ønsker om øget selvfølelse, større indre styrke og bedre kommunikation.

FUGL LEONHARDT har siden 2017 kombineret disse to begreber – og har udviklet et forløb, som vi kalder for ”MENTORCOACHING”.
En mentor er en person, der deler sin viden, færdigheder og/eller erfaring for at hjælpe en anden til at udvikle sig og vokse. En coach er en person, der giver vejledning til en klient om deres mål og hjælper dem med at nå deres fulde potentiale – hvilket i praksis betyder at i et mentorforløb er det sandsynligvis mentoren, der tager mere af snakken, hvorimod det i coaching er coachen, der stiller spørgsmål og giver den person, de coacher, plads til at reflektere og foretage det meste af snakken. I sidste ende handler både coaching og mentoring om at hjælpe mennesker med at komme derhen, hvor de vil hen.

FUGL LEONHARDT oplever at mentorrollen og coachingrollen komplementerer hinanden derfor tilbyder vi det bedste fra disse to verdner i et samlet forløb, som vi kalder for ”MENTORCOACHING”.

Kompetenceudvikling og selvindsigt er nøglen til nye jobmuligheder

Tag styringen over din karriere

Hos FUGL LEONHARDT assisterer vi dig gerne i dit næste karrierevalg. Vi bevæger os på alle niveauer og i alle afdelinger fra COO, CFO, direktører, projektledere, teamledere og personale generelt.

Vi vejleder dig i, hvordan du skriver den bedste jobansøgning, laver det stærkeste CV (evt m. video), gennemfører en vellykket jobsamtale og trækker gerne i vores stærke netværk. På lederniveau anvender vi Master persontypetesten, fordi den resulterer i et højt præcision- og detaljeniveau med fokus på styrker og udviklingspotentiale.

Kompetenceudvikling

Fokus på helheden og individet

Når vi arbejder med teambuilding fokuserer vi på, at alle aktiviteter inspirerer og beriger hver medarbejder med den relevante viden. Hos FUGL LEONHARDT mener vi, at det er afgørende, at et forløb ikke ”bare” må ende som endnu ét i mængden. Vi optimerer derfor vores forløb med en kombination af teoretisk og praktisk viden og har altid fokus på virksomhedens DNA og den enkelte deltager/medarbejders kompetencer/udviklingspotentialer. Vi har masser af idéer og tips til hvad I kan lave og hvad der passer godt sammen. Vi sørger for al koordinering, så I får maksimeret jeres faglige udbytte og har overskud til det sjove